• Ardennen
  • City
  • Snow
  • Europe

Pisteregels

Onze Outdoor / pisteregels

| - Stube.jpgEen deel van de activiteiten brengt een bepaald risico met zich mee. Snow Adventures heeft getracht haar activiteiten zo uit te balanceren dat de deelnemers een maximum aan uitdaging tegen een minimum aan risico beleven. Om de veiligheid te kunnen waarborgen worden bij alle activiteiten veiligheidsmaterialen aan de deelnemers verstrekt, Snow Adventures werkt met vakbekwame en gediplomeerde instructeurs, die er voor zorgen dat de deelnemers op een plezierige en veilige manier een geslaagde tijd zullen hebben.
Tijdens de activiteiten zijn onze instructeurs en begeleiders uitgerust met een E.H.B.O- set, fluit, mes, reflectiebanden en mobiele telefoon. Bovendien is er een uitgebreide A-verbanddoos aanwezig. De begeleidende instructeurs zijn tijdens de activiteiten ten alle tijden verantwoordelijk voor de deelnemende groep en hebben dus het laatste woord.

De 10 piste regels Pisteregels

Wil je veilig naar beneden? En geen gevaar zijn voor anderen? Lees dit dan eens door en doe er je voordeel mee!

1) Rekening houden met anderen. Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.

2) Beheersen van snelheid en skistijl. Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skien aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

3) Keuze van het spoor. 
De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiers voor zich niet in gevaar brengt.

4) Inhalen. Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

5) Invoegen en weer verder skiën. 
Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

6) Smalle plaatsen. Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

7) Klimmen en lopen. Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

8) Letten op tekens. 
Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

9) Verlenen van hulp. Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

10) Legitimatieplicht. Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken. 

Heel veel skiplezier!