• Ardennen
  • City
  • Snow
  • Europe

Algemene Voorwaarden:


ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de actuele ANVR brochure. Het boekingskantoor zal je een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraag er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. De ANVR voorwaarden kun je ook vinden op www.anvr.nl.


SGR

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien je niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij je aan om je reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau of reizenverkopende bank. Zij zijn herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Kijk voor meer info op www.sgr.nl.


Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-     (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-     de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven. Kijk voor meer info op
www.calamiteitenfonds.nl.

Keurmerk busbedrijf

Comfortabel, safe én milieubewust. Zo wil jij op reis. Daarom kies je voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. Alle ANVR bustouroperators, dus ook LABYRINTH, werken alleen met busbedrijven die een keurmerk hebben.

Wat heb jij aan het keurmerk?
Stap je bij LABYRINTH in de touringcar, dan is voor jou geregeld:
•     Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge eisen van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.
•     Elk half jaar wordt jouw busbedrijf hierop gecertificeerd.
•     De chauffeur heeft de juiste diploma’s, ruime ervaring en doet iedere 5 jaar een Rijvaardigheidstest door CCV-CBR.
•     De chauffeur neemt op tijd rustpauzes.
•     De bus is top-veilig.
•     Het comfort van een keurmerkbus is prima in orde. Het busbedrijf houdt zich aan de busklassen van het ANVR: Royal Class, Comfort Class of Tourist Class.
•     Mocht er onverhoopt iets misgaan: ieder keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd.

Voor- en Naseizoen
Boeken in voor- en naseizoen heeft tot voordeel dat de prijzen laag zijn en het overal vrij rustig is. Het kan echter voorkomen dat op sommige bestemmingen niet alles (winkels, restaurants en bars) vol in bedrijf is.

ANVR Busclassificatie
De ANVR organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Bussen hebben voor alle drie de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

De verschillen zijn:   

Tourist Class       Comfort Class        Royal Class
Stoelafstand 75 cm 85 cm 94 cm
Hoek verstelbaarheid stoel      30° 35° 45°
Voetsteun Vast Verstelbaar Meervoudig verstelbaar
Verstelbare beensteun Neen Neen Ja


Roken in de bus
De ANVR reisorganisatoren hebben afgesproken dat in de bus niet mag worden gerookt, tenzij in de publicatie van de reis anders is vermeld. Voor de rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Publicatiedatum
Dit reismagazine is in nov 2008 in druk gegeven. Sindsdien kunnen in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen aangebracht zijn. Onze reserveringsafdeling is hiervan op de hoogte.

Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bij LABYRINTH bekend waren bij het in druk geven van het magazine in nov 2008. Wij behouden echter wel het recht om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven.

Aanbetaling
Labyrinth is een avontuurlijke reisorganisatie en vraagt conform artikel 3 lid 1 van de ANVR reisvoorwaarden een aanbetaling van 50% van de reissom bij groepen van meer dan 5 deelnemers.

Verzekeringen
Uiteraard hoort er bij een verzorgde vakantie een goede reis- en annuleringsverzekering. We raden je dringend aan om deze af te sluiten. Bij een aantal reizen is een reisverzekering met extra dekking verplicht. Let daarom op de speciale bepalingen voor berg-, water- en andere bijzondere sporten (gevaarlijke sporten). Hiervoor dien je je extra te verzekeren. Je reisadviseur kan je uitgebreid adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Annulering door de reiziger
Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. De kosten van de annulering zijn als volgt:
-     Bij annulering tot de 42ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
-     Bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: 35 % van de reissom;
-     Bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 21ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
-     Bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14e dag (excl.) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom;
-     Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 5e dag (excl.) vóór vertrek: 75% van de reissom;
-     Bij annulering vanaf de 5e dag (incl.) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom;
- Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Reisdocumenten
Het boekingskantoor zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. Je moet er echter zelf voor zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten (zie de ANVR-Reisvoorwaarden, artikel 5). Bewaar tijdens de reis je reisdocumenten en geld nooit in je tas/koffer, maar altijd in je rugzak of portefeuille.

Reisleiding
LABYRINTH heeft op bijna al haar Belgische bestemmingen Nederlandse reisleiders/sters bij wie je altijd (soms op bepaalde tijden) terecht kunt. De reisleiding informeert je over de bestemming, geeft adviezen en organiseert activiteiten, barbecue-, feest- en disco-avonden.

Aansprakelijkheid
De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten binnen of buiten het in deze gids vermelde programma van de reis, gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door de reisleiding van LABYRINTH wordt georganiseerd. LABYRINTH noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen.

Ontevreden of klachten
Het kan natuurlijk voorkomen dat je ontevreden bent over de camping of geboekte activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de reisleiding ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland (+31.172.476834 of +31.6.41496400). Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden gedaan. Klachten die op de bestemming niet op een klachtenformulier zijn gemeld worden in Nederland niet in behandeling genomen (ANVR art. 17 lid 1 en lid 2). Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen. (e-mail: [email protected]).

Ander land, andere gewoonten
Een outdooractiviteit in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, ander eten en andere tradities; kortom bijna alles is anders dan je thuis gewend bent. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van je vakantie maar ook iets om rekening mee te houden.
Dus tref je een vies toilet, zoek even een ander of maak het zo goed mogelijk schoon.

Programma
De in deze brochure en op de website omschreven programma’s zijn standaardprogramma’s. De volgorde van de onderdelen kan in de praktijk afwijken door: logistieke invloeden, weersomstandigheden, lokaal vernieuwde regels, conditie van de deelnemers en de samenstelling van de groep. Mocht een onderdeel door omstandigheden niet doorgaan dan biedt Labyrinth je een gelijkwaardig alternatief.

Duurzaam toerisme
is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief.
Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Je kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op de website www.labyrinth.nl.
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Jij bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. Je kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Minimum aantal deelnemers
Voor al onze activiteitenin België geldt een minimumdeelname zoals omschreven bij de programma’s. Conform Artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden heeft de reisorganisator het recht om de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan een minimum aantal. Voor een aantal van onze activiteiten behouden wij ons het recht voor om van deze bepaling gebruik te maken. Labyrinth zal echter altijd trachten je minimaal 10 dagen voor vertrek op de hoogte te stellen als je reis niet doorgaat.

In de plaatsstelling
Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van ‘in de plaatsstelling’.  Hieraan zijn kosten verbonden. Zie artikel 8 van de ANVR-Reisvoorwaarden.

Reisorganisator
Labyrinth Outdoor & Travel B.V.
Hessenweg 1
6997 AJ Hoog-Keppel
Tel    0900 -outdoor [0900- 6883667 • 10 c/pm]
Fax    0172 - 49 37 41
E-mail    [email protected]